ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Stories @ School

  
  

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community

 
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  • ประกาศโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561 ทุกประเภท ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/CTmyHB
####เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1###
  • ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
  • ห้องเรียนปกติ
    • เว็บไซต์แจ้งความจำนง https://bangkok2.org เปิดระบบวันที่ 15-28 มีนาคม 2561
    • ระเบียบการ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/CTmyHB 
###เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ###
  • ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
  • ระเบียบการ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/raeDjE
  • ประกาศผลสอบ 16 มีนาคม 2561http://www.suriyothai.ac.th/th/node/5924

 
   

แหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
ขณะนี้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้นำรูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนมาใส่ไว้ใน Google Drive ของโรงเรียน โดยจะค่อยๆนำขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีจำนวนมาก อ่านรายละเอียด

ภาพประทับใจ | Impressive Image

# คนพอเพียง...เพียงพอ

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Missive

   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552และ 2553 ประเภทโรงเรียน