sss29225's blogชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

อากาศเย็นสบายนอนหลับได้ที่ชั้น1

ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นลานกว้าง เหมาะสมสำหรับการรวมพล เรียกประชุม ทำกิจกรรมต่างๆสุภาษิตพระร่วง 29225

อย่าชังครูชังมิตร คือ อย่าเกลียดหรือคิดแค้นกับผู้มีพระคุณแก่เรา ผิดอย่าเอาแต่ชอบ คือ ให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง นอบตนต่อผู้เฒ่า คือ มีสัมมาคารวะ เข้าออกอย่าวางใจ คือ ระมัดระวัง ระวังระไวหน้าหลัง คือ ดูหน้าดูหลังเผ