webmaster's blogแหล่งเรียนรู้ในอาเซียน

webmaster's picture

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยในรูปแบบดิจิทัล โดยเริ่มในปี 2554 ดังนี้คืนสู่เหย้าชาวศ.ท. "สานสรรค์ สัมพันธ์ใจ ศรีสุริโยทัย 92 ปี"

webmaster's picture

ศรีสุริโยทัยสมาคม ร่วมกับ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ขอเชิญร่วมงาน
คืนสู่เหย้าชาวศ.ท.
"สานสรรค์ สัมพันธ์ใจ ศรีสุริโยทัย 92 ปี"
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยครบรอบ 92 ปี

webmaster's pictureพระครูวิสุทธิธีรญาณ (ไวพจน์ กตปุญโญ)

webmaster's picture
พระครูวิสุทธิธีรญาณ (ไวพจน์ กตปุญโญ)
เจ้าอาวาสวัดสามง่าม เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 2
ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 แนะนำโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

webmaster's picture
แนะนำโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


คืนสู่เหย้า 90 ปี 2555

webmaster's picture
 คืนสู่เหย้า 90 ปี 2555


ขั้นตอนการแจ้งความจำนงและสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 ผ่านระบบรับสมัคร Online ปีการศึกษา 2557

webmaster's picture

ขั้นตอนการแจ้งความจำนงและสมัครเรียนต่อชั้น ม.1คลิปวิดีโอประชุมสามัญประจำปีของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา

webmaster's picture

 

คลิปวิดีโอประชุมสามัญประจำปีของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2557 ณ เพลาเพลินบูติกรีสอร์ท จ.บุรีรัมย์

 "น้องนก" พรรณนภา หาญสุจินต์ ดีกรีแชมป์เอเชียคนล่าสุด ได้เหรียญทองซีเกมส์ รุ่น 49 กก.หญิง ชนะเวียดนาม 10-7 คะแนน

webmaster's picture

"น้องนก" พรรณนภา หาญสุจินต์ ดีกรีแชมป์เอเชียคนล่าสุด
ได้เหรียญทองซีเกมส์ รุ่น 49 กก.หญิง ชนะเวียดนาม 10-7 คะแนน
 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2557

webmaster's picture
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย