กลุ่มบริหารวิชาการ


webmaster's picture

กลุ่มบริหารวิชาการ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ


    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาวสุปรานี สัมฤทธิ์ 

  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ