กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


webmaster's picture

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 นางสาววรรณา ปริญญาพิพัฒน์กุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ