ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติอากาศเย็นสบายนอนหลับได้ที่ชั้น1

ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นลานกว้าง เหมาะสมสำหรับการรวมพล เรียกประชุม ทำกิจกรรมต่างๆ

ในเวลาเช้าบริเวณนี้จะเป็นที่รับแสงแดดยามเช้า เมื่อถึงเวลากลางวัน ก็สามารถมานั่งพักตากลมย่อยอาหารกับเพื่อนๆได้

และในตอนเย็นหลังเลิกเรียนสามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับเพื่อนที่ชั้น 1 ได้เช่นกัน

ชั้น 1 เป็นสถานที่ที่รวมสิ่งต่างๆหลากหลายที่ทุกคนจะมารวมพลกัน ทำกิจกรรมดีๆร่วมกัน และเกิดความทรงจำดีๆเกิดขึ้น <3

รักโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยจัง <3