ชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรตินักเรียนสตรีศรีสุริโยทัยคนใดที่ได้นั่งบริเวณชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติ จะได้รู้สึกถึงความสบาย มีลมพัดมาเบาๆ เหมาะแก่การอ่านหนังสือ นั่งเล่น ทำการบ้าน ซ้อมเต้น ซ้อมมารยาท ฯลฯ ใครที่อยากเจอแบบนี้ มาที่นี่สิ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย