ห้องสมุด สุดวิดวิ้ววความรู้มีอยู่ทุกที่ มีอยู่มากมาย อาจจะจากหนังสือบ้าง วิดีโอบ้าง จากการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตบ้าง แล้วแต่วิธีการของแต่ละบุคคลในการค้นคว้าหาความรู้

ศูนย์รวมความรู้มีมากมายภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย แต่ถ้าจะให้พูดถึงห้องที่รวบรวมทุกอย่างเอาไว้ ก็ต้องเป็นห้องสมุด เพราะมีหนังสือมากมายหลากหลายให้อ่าน สามารถเลือกอ่านได้ตามแล้วแต่จะชอบ อาจจะมานั่งพักผ่อนโดยอ่านการ์ตูน นิตยสารต่างๆ หรือ อาจจะเข้ามาหาหนังสือเรียนอ่านเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม แต่อีกสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในห้องสมุดของโรงเรียนคือ ห้องอินเทอร์เน็ต ที่สามารถให้นักเรียนเข้ามาหาข้อมูลเพื่อทำการบ้าน ทำรายงานได้ หรือ อาจจะเข้ามาทำอย่างอื่นที่ส่งเสริมในด้านที่ดี  เพราะห้องสมุดถือเป็นห้องที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หากสนใจ ลองเข้าไปอ่านหนังสือเล่นดูนะะะ ......