กลิ่นปริศนาแห่งห้องคอมห้องคอมในโรงเรียนสตรศรีสุริโยทัย พอเรียนไปเรื่อยๆ จะสัมผัสได้ถึงแอร์เย็นๆ และกลิ่นแปลกๆ กลิ่นที่ว่าไม่ใช่อะไรที่ไหนแต่เป็นกลิ่นแอร์นั้นเองก็ไม่เท่าไรแต่เหม็นพอสมควร... ใครอยากสัมผัสเชิญที่ห้องนี้ได้เลย ห้อง e3 อะหอมดี!!!!!