งานคืนสู่เหย้าชาว ศ.ท. “ สานสรรค์ สัมพันธ์ใจ ศรีสุริโยทัย ๙๔ ปี ”


webmaster's picture
เรียนคณะกรรมการศรีสุริโยทัยสมาคมและศิษย์เก่าสตรีศรีสุริโยทัยทุกท่าน  
           ตามประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  มติครม.และกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้งดงานรื่นเริงทุกชนิดเป็นเวลา ๓๐ วัน เนื่องจากช่วงเวลาจัดงานยังมีพิธีพระบรมศพ คณะกรรมการบริหารศรีสุริโยทัยของดการจัดงานคืนสู่เหย้าในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
จากเลขานุการศรีสุริโยทัยสมาคม
จัดงานคืนสู่เหย้าชาว ศ.ท.
“ สานสรรค์  สัมพันธ์ใจ ศรีสุริโยทัย ๙๔ ปี ”
วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๒.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมคุณหญิงประยงคุ์ฯ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
*************************
๑๗.๓๐ น. - ผู้มีเกียรติพร้อมกันที่ห้องประชุมคุณหญิงประยงคุ์ฯ
- ดนตรีไทยบรรเลงเพลง
-  กลัดช่อดอกไม้ประธาน และแขกผู้มีเกียรติ
๑๘.๐๐ น. - พิธีคารวะครูอาวุโส
- เชิญครูอาวุโสขึ้นนั่งบนเวที
- อ่านฉันท์สดุดีพระคุณครู
- คณะกรรมการศรีสุริโยทัยสมาคมมอบของที่ระลึกและพวงมาลัย
- นางสาววันเพ็ญ  หาญญานันท์  นายกศรีสุริโยทัยสมาคมกล่าวรายงาน
- แพทย์หญิงมาลินี  สุขเวชชวรกิจ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
- มอบเข็มกลัด ศ.ท. แด่คุณครูที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปี จำนวน ๒ ราย
-  ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยและเพลงอย่าลืมรัง
- แนะนำคณะกรรมการศรีสุริโยทัยสมาคม
- ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกล่าวต้อนรับ
- สังสรรค์และรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)
- การแสดงบนเวที
- จับสลากรางวัลหางบัตร
- สอยต้นกัลปพฤกษ์
- ดนตรี  คาราโอเกะ
- สังสรรค์ตามอัธยาศัย
๒๒.๐๐ น. - ปิดงาน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสุปรานี สัมฤทธิ์ โทร. ๐๒๒๑๑๐๓๘๓ ต่อ ๑๑๑
********************