การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


webmaster's picture
 
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 
ประกาศโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561 ทุกประเภท ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/CTmyHB 
####เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1###
 • ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
  • เว็บไซต์แจ้งความจำนง  https://bangkok2.org เปิดระบบวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561
  • ระเบียบการ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/raeDjE
 • ห้องเรียนปกติ
  • เว็บไซต์แจ้งความจำนง https://bangkok2.org เปิดระบบวันที่ 15-28 มีนาคม 2561
  • ระเบียบการ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/CTmyHB 
###เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ###
 • ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
 • ระเบียบการ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/raeDjE