ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554" วิธีการทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด


รูปภาพของ webmaster

ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554"
วิธีการทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด

ม.6/1

ม.6/2

ม.6/3

ม.6/4

ม.6/5

ม.6/6

ม.6/7

ม.6/8