15 ก.พ. 2562 พิธีอัญเชิญพระราชกระแส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชมเชยแก่นายดำเกิง มุ่งธัญญา


รูปภาพของ webmaster
พิธีอัญเชิญพระราชกระแส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชมเชยแก่นายดำเกิง มุ่งธัญญา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562