เทคโนโลยีในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกับความพอเพียง


รูปภาพของ poonsak

เทคโนโลยีในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกับความพอเพียง

ขออภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุง

            ความรู้สึกเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีกับความพอเพียง หลายคนรู้สึกอึดอัด หลายคนส่ายหัว มันจะไปกันได้ออย่างไร เทคโนโลยี่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขืนมัวแต่พอเพียง ก็ไม่ต้องรู้อะไรกันเลยใช่หรือเปล่า ก็เลยอยากจะเขียน อยากจะบอกเล่าให้ฟัง แต่ขอย้ำนะครับว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัว แต่ไม่สงวนสิทธิ์ถ้าจะนำไปใช้ไปเผยแพร่ โดยไม่ต้องอ้างอิงก็ได้ครับ

            เรื่องราวที่จะบอกต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่ได้ทำงานเป็นครูคอมพิวเตอร์มากว่า 24 ปี ได้เห็นได้รับรู้มามากมาย โปรดติดตาม

             โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเริ่มใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เมื่อปี 2528 จากการที่ได้รับมอบคอมพิวเตอร์จากเงินงบประมาณที่ส.ส. นำมาจัดซื้อให้โรงเรียน 10 เครื่อง นับเป็นเงินหลายแสนบาท หลังจากการอบรมให้ใช้งานได้เบื้องต้นจากบริษัทผู้ขาย ในโรงเรียนไม่เคยมีใครเคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนเลย นับเป็นโรงเรียนแรกๆในประเทศไทยก็ได้ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ นับถึงปัจจุบันก็กว่า 25 ปีแล้ว เราได้จัดการจนถือได้ว่าโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยไม่น้อยหน้าใครในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และเป็นการดำเนินการที่ถือได้ว่า พอเพียง

  • ห่วงที่ 1. ความพอประมาณ  สิ่งที่เราต้องดำเนินการเป็นอย่างแรกเลยก็คือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ให้ทั่วถึงทุกคนให้มากที่สุด โดยไม่ต้องจัดซื้อจัดหามาเพิ่มเติมอีก
  • ห่วงที่ 2. ความมีเหตุผล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการใช้ชีวิตที่อยู่กับการใช้ข้อมูลจริงข้อมูลที่มากพอเป็นหลักพื้นฐานของเราอยู่แล้วในการตัดสินใจทั่วไป บางครั้งเราต้องเจอกับเพื่อนครู ผู้ปกครองและผู้บริหารที่ตัดสินใจบนข้อมูลที่น้อยเกินไปหรือบนข้อมูลเพียงเขาเล่าว่าหรือไม่ได้มีวิจัยหรือเนื้อหาจริงสนับสนุนนั้นเสี่ยงภัยมาก ในบางช่วงของเวลา จะมีความต้องการใช้เทคโนโลยีโดยเน้นที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ไม่ได้ให้ความสำคัญสำหรับการใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด บางครั้งอาจใช่แต่หลายครั้งก็พลาดได้นั่นก็อยู่บนข้อจำกัดต่างๆ เช่น เงื่อนเวลา ความมีเหตุผลนี้ เช่นเดียวกับห่วงอื่นๆคืออยู่บนสองเงื่อน ได้แก่ เงื่อนความรู้ และเงื่อนคุณธรรม 
  • ห่วงที่ 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

โปรดติดตาม