กิจกรรมเดือนตุลาคม 2552


รูปภาพของ webmaster

กิจกรรมเดือนตุลาคม 2552

 

 • 1 ตุลาคม 2552
  • ส่งคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2552
  • ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่านและตารางซ่อมเสริม
 • 1-2 ตุลาคม 2552
  • นักเรียนสอบไม่ผ่านพบครูประจำวิชา
 • 2 ตุลาคม 2552
  • สอนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
  • ค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์
  • ค่ายเจียรไนเพชรภาษา
 • 5-9 ตุลาคม 2552
  • ค่ายธรรมศึกษาตรี โท เอก (เลื่อนไปเดือนกันยายน)
 • 8-11 ตุลาคม 2552
  • สนามสอบ GAT/PAT
 • 12-16 ตุลาคม 2552
  • ค่ายยุวคอมพิวเตอร์
 • 22 ตุลาคม 2552
  • กิจกรรมสู่ขวัญสรรรัก
  • พิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 5
 • 26 ตุลาคม 2552
  • เปิดภาคเรียนที่ 2/2552
 • 29 ตุลาคม 2552
  • ประชุมครู