ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Stories @ School

  
  

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community

คืนสู่เหย้าชาว ศ.ท.2561
สานสรรค์ สัมพันธ์ใจ ศรีสุริโยทัย 96 ปี
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30-22.00 น.
ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ติดต่อซื้อบัตรได้ที่
คุณดวงสุรีย์ จันทร์ส่อง โทร. 061-626-6699,
คุณนุชรี ภูสีเงิน โทร. 093-347-2787,
คุณอัญชลี หอมจันทร์ โทร. 083-047-8920  


 
   

แหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
ขณะนี้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้นำรูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนมาใส่ไว้ใน Google Drive ของโรงเรียน โดยจะค่อยๆนำขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีจำนวนมาก อ่านรายละเอียด

ภาพประทับใจ | Impressive Image

# คนพอเพียง...เพียงพอ

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Missive

   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552และ 2553 ประเภทโรงเรียน