บล็อกของ sss27281โรคในโลกนี้ ตอน โรคไข้กลับซ้ำ

โรคไข้กลับซ้ำ Relapsing Fever

ที่มา http://www.handshakesoundscience.com/2009/04/treatment-for-relapsing-fever.htmlไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่2009

ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ เอช1เอ็น1vศิลปะยุคกรีก

ชาวกรีกมีความเชื่อว่า "มนุษย์เป็นมาตรวัดสรรพสิ่ง" ซึ่งความเชื่อนี้เป็นรากฐาน ทางวัฒนธรรมของชาวพัฒนาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตก

 สมัยกลางตอนต้น