บล็อกของ sss27475◘ llll เป้าหมายชีวิต : Programmer~ llll ◘

รูปภาพของ sss27475
 
 
 
 
 


โรคลมพิษ~

รูปภาพของ sss27475

 

 

 

 

 

ที่มาของภาพ : www.rch.org.au/.../clinicalguide/urticaria1a.jpg115-118

รูปภาพของ sss27475

 

 กรณีความผิด

 ไม่เกิน

(คะแนน/ครั้ง)

 หมายเหตุ▒ ๐"เคมีน่ารู้"๐▒

รูปภาพของ sss27475

 

~▒ ๐"เคมีน่ารู้"๐▒~

 

ที่มาของภาพ : http://chemsafe.chula.ac.th/chemtrack/images/New%20Folder/amber%20glass%...