บล็อกของ sss29587-1ห้องสมุด

รูปภาพของ sss29587-1

เป็นมุมที่เงียบที่สุด สงบ มีหนังสือให้เลือกอ่านมากมาย มีทั้งความรู้ ความสนุก

ทำการบ้านก็ได้ เเอร์เย็น หรือเล่นคอมก็ได้ มีเบาะนุ่มๆให้นั่ง