บล็อกของ sss29580-1มอหกในมุมศ.ท.

ตลอดหกปีที่ผ่านมาตั้งแต่ก้าวมาในสตรีศรีสุริโยทัยครั้งแรกสิ่งที่อยากเข้ามากที่สุดคือ  ห้องสมุด เพราะแอร์เย็น เงียบ สบง เป็นส่วนตัวดีบรรยากาศน่าเข้ามาหาหนังสือเรื่อยๆ เวลาที่เครียดพอเข้าห้องสมุดมาก็จะรู้สึก