บล็อกของ sss29569-1หน้ามุข อาคารเฉลิมพระเกียรติความประทับใจแรก

ครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาในโรงเรียนก็เกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก เพราะเราได้ไปนั่งตรงหน้ามุข มันเป็นสถานที่ที่สวยมาก (wonderful) มีรูปสมเด็จพระสุริโยไท ซึ่งเป็นสมเด็จแม่ของเรา รูปของท่านสวยมากคล้ายภาพวาดนิดๆ พอม