บล็อกของ sss29247-1ห้องสมุด...

ห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเป็นอีกห้องหนึ่งที่มักจะมีคนเข้ามาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งนอกจากเราจะสามารถเข้าไปที่ห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือหาความรู้ต่างๆ หรืออ่านหนังสือเพื่อคว