บล็อกของ sss29400-1ห้องคอมอันเยือกเย็น

รูปภาพของ sss29400-1

ตั้งแต่อยู่มา ชอบห้องคอมมากที่สุดเพราะสีสันสวยงามน่าเรียน น่ารักมุ้งมิ้ง แอร์เย็นเหมาะมากในหน้าร้อน และประทับใจปัจจุบันนี่มากที่สุดที่ได้เรียนในห้องคอม 3 คาบติด ปลื้มมมมมมมมมมม อยากอยู่แต่ในห้องคอมทั้งวัน โ