บล็อกของ sss29588-1มุุมต้นประดู่ร่มเย็น

มุมที่ฉันประทับใจในโรงเรียนคือ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เพราะตรงนี้มีพื้นที่อยู๋ใต้ร่มต้นประดู่ใหญ่หน้าโรงเรียน