บล็อกของ sss29235สองมือล้วงกระเป๋า สองเท้าเข้าร้านค้า ^::^

รูปภาพของ sss29235

ถ้าพูดถึงสตรีศรีสุริโยทัย หลายคนคงนึกถึงบรรยากาศการเรียน การวิ่งเล่น แต่อย่าลืมนะ กองทัพต้องเดินด้วยท้อง ดังนั้นบรรยากาศของโรงเรียนในช่วงเช้า กลางวัน และ เย็น ในสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนที่อยู่ทางคำสรรพนาม ม.๑/๑

รูปภาพของ sss29235

คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนนามในประโยคสื่อสาร เราใช้คำสรรพนามเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามซ้ำๆ
1) ชนิดของคำสรรพนาม แบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้สุภาษิตพระร่วง ม.๑/๑

รูปภาพของ sss29235

สุภาษิตพระร่วง

                    อย่าตีปลาหน้าไซ อย่าใจเบาจงหนัก อย่าตีสุนัขห้ามเห่า ข้าเก่าร้ายอดเอา อย่ารักเหามากกว่ารักผม

        อย่ารักลมกว่าน้ำ อย่ารักถ้ำกว่าเรือน อย่ารักเดือนกว่าตะวันการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง

รูปภาพของ sss29235

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง