บล็อกของ webmaster



ขั้นตอนการแจ้งความจำนงและสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 ผ่านระบบรับสมัคร Online ปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ webmaster

ขั้นตอนการแจ้งความจำนงและสมัครเรียนต่อชั้น ม.1



คลิปวิดีโอประชุมสามัญประจำปีของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา

รูปภาพของ webmaster

 

คลิปวิดีโอประชุมสามัญประจำปีของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2557 ณ เพลาเพลินบูติกรีสอร์ท จ.บุรีรัมย์

 



"น้องนก" พรรณนภา หาญสุจินต์ ดีกรีแชมป์เอเชียคนล่าสุด ได้เหรียญทองซีเกมส์ รุ่น 49 กก.หญิง ชนะเวียดนาม 10-7 คะแนน

รูปภาพของ webmaster

"น้องนก" พรรณนภา หาญสุจินต์ ดีกรีแชมป์เอเชียคนล่าสุด
ได้เหรียญทองซีเกมส์ รุ่น 49 กก.หญิง ชนะเวียดนาม 10-7 คะแนน
 



การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ webmaster
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ webmaster
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 


แหล่งเรียนรู้ในอาเซียน ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ webmaster
 
ให้นักเรียนเลือกชิ้นงานที่เป็นตัวแทนห้องที่นักเรียนพึงพอใจที่สุด 1 ชิ้นงาน 
ห้ามเลือกชิ้นงานห้องตนเอง จะโหวตวันที่ 27 ก.พ. 2557 ในห้อง


ต้นไม้มีชีวิตด้วย QR Code ที่สตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ webmaster

ต้นไม้มีชีวิตด้วย QR Code ที่สตรีศรีสุริโยทัย

ให้นักเรียนเลือกชิ้นงานที่เป็นตัวแทนห้องที่นักเรียนพึงพอใจที่สุด 1 ชิ้นงาน 



ทดลองแสดงความคิดเห็น

รูปภาพของ webmaster

ขอให้ผู้เข้าใช้งาน ทดลองแสดงความคิดเห็น แบบสุภาพด้วยนะจ้ะ



โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติ 2556

รูปภาพของ webmaster
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติ 2556
"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 67 ปี



ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ webmaster
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2