บล็อกของ webmasterโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติ 2556

รูปภาพของ webmaster
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติ 2556
"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 67 ปีตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ webmaster
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 


การใช้งาน Gmail ของโรงเรียน

รูปภาพของ webmaster
การใช้งาน Gmail ของโรงเรียน


แหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ webmaster

 

 แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ webmaster

แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   

แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ webmaster


ช่วยกันกด Like ด่วน เพื่อโรงเรียนของเรา

รูปภาพของ webmaster
  • ช่วยกันกด Like ถูกใจ ด่วน โดยเข้าไปใน Facebook คลิกที่นี่
  • เพื่อชิงทุนส่งเสริมกิจกรรมมูลค่า 200,000 บาท ช่วยกันบอกต่อๆ ไปด้วย


การฝึกมารยาทไทย

รูปภาพของ webmaster

การฝึกมารยาทไทย ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยคืนสู่เหย้า ชาวศ.ท. 90 ปี

รูปภาพของ webmaster

ภาพยนต์บอกเล่าเรื่องราวของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ศิษย์เก่าหลายคนยังไม่รู้เรื่องราวที่ผ่านมา ลองเข้าไปชมสักครั้ง เพื่อความภาคภูมิใจของสถาบันแห่งนี้กิจกรรมอาเซียน 10 ประเทศ

รูปภาพของ webmaster

 

กิจกรรมอาเซียน 10 ประเทศ

  • ห้องรวม 10 ประเทศ