บล็อกของ webmasterพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย

รูปภาพของ webmaster

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย

 กิจกรรมบนเวทีชั้นล่างวันที่ 16 พ.ย. 2555

รูปภาพของ webmaster

กิจกรรมบนเวทีชั้นล่างวันที่ 16 พ.ย. 2555

  • การแสดงของนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นกิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ

รูปภาพของ webmaster

กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรม 9 ทศวรรษ สตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ webmaster

 

กิจกรรม 9 ทศวรรษ สตรีศรีสุริโยทัยนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าค่ายุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 ณ ศูนย์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.

รูปภาพของ webmaster

             นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าค่ายุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 ณ ศูนย์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติดังนี้คอมพิวเตอร์ชนะการแข่งขัน

รูปภาพของ webmaster

ผู้อำนวยการมอบรางวัลค่ายยุวคอมพิวเตอร์ 2555 เปิดรับสมัครแล้ว

รูปภาพของ webmaster

ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555

ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ทั่วประเทศ 11 ศูนย์MVด้วยรักและผูกพัน

รูปภาพของ webmaster

MV ด้วยรักและผูกพัน Ver.สตรีศรีสุริโยทัย ครูทั้งโรงเรียนร่วมกันขับร้องเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ข้าราชการ 4 ท่าน และนักการ 1 ท่านที่เกษียณอายุราชการในปี 2554เผยโฉม! จิตอาสาปั้น EM Ball

รูปภาพของ webmaster

หน้าตาจิตอาสาที่มาช่วยปั้น EM Ball ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2554VTR งานเกษียณ ศ.ท. 2554

รูปภาพของ webmaster

VTR งานเกษียณฉบับเกือบเต็ม + MV เพลงด้วยรักและผูกพัน ที่ครูทั้งโรงเรียนร่วมกันทำเพื่อมอบให้แด่ครูที่เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน และนักการ 1 ท่าน