บล็อกของ webmasterการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2555

รูปภาพของ webmaster

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2555ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554" วิธีการทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด

รูปภาพของ webmaster

ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554"
วิธีการทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด

ม.6/1ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554" โรคที่มากับน้ำท่วม วิธีการป้องกันดูแลตนเอง วิธีการรักษา

รูปภาพของ webmaster

ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554"
โรคที่มากับน้ำท่วม วิธีการป้องกันดูแลตนเอง วิธีการรักษา

ม.6/1ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554" เรื่องราวที่แสดงออกทางด้าน "จิตอาสา" ของนักเรียน

รูปภาพของ webmaster

ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554"
เรื่องราวที่แสดงออกทางด้าน "จิตอาสา" ของนักเรียน

ม.6/1ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554" ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมที่นักเรียนได้ประสบด้วยตนเอง

รูปภาพของ webmaster

ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554"
ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมที่นักเรียนได้ประสบด้วยตนเอง

ม.6/1ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554"

รูปภาพของ webmasterสตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community

รูปภาพของ webmaster

งานวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2554 ของครูสมพร ฉ่ำเอี่ยมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รูปภาพของ webmaster

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยการบ้านสำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ภาคเรียนที่ 2/2554

รูปภาพของ webmaster

 

การบ้านสำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย