บล็อกของ sss27143คำศัพท์ ตอนที่1

  การเพิ่มพูนศัพท์นั้นสามารถทำได้หลายวิธี และวิธีหนึ่งคือการสังเกตจากคำ  prefix  และ  suffix

       prefix  คือคำที่ใช้ใส่หน้าคำนาม,  คำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์  ซึ่งมีผลทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปโครงสร้างขยายประโยคพื้นฐานโลกหลากมิติ ชนเผ่าไทยทรงดำ

โลกหลากมิติ

ชนเผ่าไทยทรงดำหรือลาวโซ่งโรคในโลกนี้ โรค Klinefelter's Syndrome ( โรคไคลน์เฟลเตอร์ ซินโดรม )

ชื่อโรค : โรคไคลน์เฟลเตอร์ ซินโดรม ( Klinefelter's Syndrome )