เหตุการณ์สำคัญ

เหตุการณ์สำคัญสร้างเมื่อ
กิจกรรมวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 247524/06/2013 - 13:13
SMP Negeri 2 School Yogyakarta Indonesia แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม21/06/2013 - 13:15
ประกวดพานวันไหว้ครู 255621/06/2013 - 13:08
วันไหว้ครู 255619/06/2013 - 07:19
มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการสอบ O-Net, Las และประกวดปกสมุด กระเป๋าเคียง19/06/2013 - 07:19
เทศมหาชาติ 255619/06/2013 - 07:18
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยไปอินโดนีเซีย03/06/2013 - 07:49
โครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชน03/06/2013 - 07:48
คณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมคณะครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยศึกษาดูงาน03/06/2013 - 07:48
ค่ายธรรมธิดา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ประจำปีการศึกษา 255603/06/2013 - 07:48
พิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา "ASEAN STUDY CENTER" โครงการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียน11/04/2013 - 07:20
นายสัจจา ศรีเจริญ ผอ.สพม 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี22/03/2013 - 07:38
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดงานวันสตรีสากล 11/03/2013 - 14:37
นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ กพฐ.เยี่ยมชมกิจกรรมงาน “มหกรรมตลาดนัดเรียนต่อ"09/03/2013 - 10:19
นางสาวสุพรรษา สุขภิรมณ์ เข้ารับรางวัลการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ109/03/2013 - 10:17
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัยในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 06/02/2013 - 09:32
โครงการกุลสตรีศรีไทย ประจำปีการศึกษา 255506/02/2013 - 09:28
พิธีประดับเข็มปฏิญานตนสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์06/02/2013 - 09:24
ชนะเลิศวาดภาพในงานวันยุวกาชาด06/02/2013 - 09:19
บริจาคโลหิต06/02/2013 - 09:16
วันชาติของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์”06/02/2013 - 08:53
งานวันครู 255606/02/2013 - 08:48
งานเดินการกุศลของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย27/01/2013 - 10:16
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนม.3 เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นม.427/01/2013 - 10:12
งานวันเด็กแห่งชาติในโรงเรียน27/01/2013 - 10:05
มอบรางวัลฝรั่งเศส วันที่ 6 ธันวาคม 2555 27/01/2013 - 09:54
งานบุญเบิกฟ้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ27/01/2013 - 09:53
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 255507/12/2012 - 14:31
การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 255507/12/2012 - 13:43
ค่ายยุวเนตรบำเพ็ญ ม.3 ปีการศึกษา 255507/12/2012 - 13:41
ค่ายยุวเนตรบำเพ็ญ ม.2 ปีการศึกษา 255507/12/2012 - 13:32
งานคืนสู่เหย้าชาวศ.ท. "สานสรรค์ สัมพันธ์ใจ ศรีสุริโยทัย 90 ปี"06/12/2012 - 14:03
9 ทศวรรษสตรีศรีสุริโยทัย ก้าวไกลสู่สากล13/11/2012 - 07:39
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย “สุริโยทัยเกมส์” 25-26 ตุลาคม 255526/10/2012 - 11:44
คณะครูและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา24/10/2012 - 14:39
ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย02/10/2012 - 11:04
Welcome SMP Muhammadiyah 329/08/2012 - 13:41
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ20/08/2012 - 10:47
8 สิงหาคม 2555 วันก่อตั้งสมาคมอาเซียน20/08/2012 - 10:26
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย28/07/2012 - 12:11
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MoU) กับ 4 โรงเรียน28/07/2012 - 11:25
ร่วมแสดงผลงาน "มองการศึกษาอาเซียนแบบรู้เขารู้เรา" ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี19/07/2012 - 15:36
มูลนิธิ Fulbright ประเทศไทย จัดกิจกรรมที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย19/07/2012 - 15:35
การลงนามความร่วมมือ (MoU) ระหว่างโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กับ YEOSUGUBONG MIDDLE SCHOOL OF JEOLLANAM-DO, REPUBLIC OF KOREA19/07/2012 - 07:57
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ประจำปี 255519/07/2012 - 07:56
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แท็บเล็ตให้กับคณะครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย19/07/2012 - 07:56
อบรมเชิงปฏิบัติการ Social Network ให้กับผู้ปกครอง19/07/2012 - 07:40
นักเรียนม.3 เข้ารับรางวัล กิจกรรม IT Youth Challenge 201222/06/2012 - 10:10
พิธีไหว้ครู 255514/06/2012 - 14:34
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติ 255506/06/2012 - 14:16