ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Stories @ School

  
  
  
  
  
  
  
  

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community

 • ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต
  • ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2562 คลิกที่นี่
  • แจ้งความจำนง 13-27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.bangkok2.org 
  • รับสมัคร 23-27 กุมภาพันธ์ 2562
  • สอบคัดเลือก 9 มีนาคม 2562
  • ประกาศผลสอบและรายงานตัว 13 มีนาคม 2562
  • มอบตัว 16 มีนาคม 2562


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ดูตารางสอบทั้งหมด คลิกที่นี่


 
   

แหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
ขณะนี้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้นำรูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนมาใส่ไว้ใน Google Drive ของโรงเรียน โดยจะค่อยๆนำขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีจำนวนมาก อ่านรายละเอียด

ภาพประทับใจ | Impressive Image

# คนพอเพียง...เพียงพอ

   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552และ 2553 ประเภทโรงเรียน