ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Girl Guides)


รูปภาพของ kalayarat

สัญญาณมือ

เรียกหัวหน้าหมู่
กำมือทั้งสองข้าง ชูนิ้วชี้ขึ้นระดับอก

 

เรียกลูกหมู่
กำมือทั้งสองข้างระดับอก

เรียกทั้งหมด
กำมือทั้งสองข้างระดับอก
หันฝ่ามือออก

เข้าแถวตอนลึก
ยื่นแขนทั้งสองไปข้างหน้า
หันฝ่ามือเข้าหากัน

เข้าแถวหน้ากระดาน
เหยียดแขนทั้งสองไปข้างลำตัว ยกขึ้นระดับไหล่

เข้าแถวรูปครึ่งวงกลม
กวาดแขนทั้งสองข้าง
เป็นรูปครึ่งวงกลม

เงียบ
ยกมือขวาขึ้นเหยียดตรง
เหนือศีรษะ
หันฝ่ามือออก

มาหาผู้เรียก
ยกมือขวาขึ้นเหยียดตรง
เหนือศีรษะ หันฝ่ามือเข้าแล้วโบกมือจากด้านหน้าไปด้านหลังหลายๆ ครั้ง

กระจายออกไป
ยกมือขวาขึ้นเหยียดตรง
เหนือศีรษะ
แล้วโบกไปมาช้าๆ

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่เป็นไร  ปกติ
ยกมือขวาขึ้นระดับไหล่
หันฝ่ามือออก
แล้วโบกผ่านหน้าช้าๆ

ไปตามที่มือชี้
ชี้มือไปทางทิศใดทิศหนึ่ง

วิ่งมาเร็วๆ
กำมือขวาทางด้านหน้า
ยกขึ้นระดับเอว
ยกขึ้นยกลงเร็วๆ