ระบบโครงกระดูก (Skeletal system)


รูปภาพของ kalayaratที่มาของภาพ : http://www.exrx.net/Store/OtherImages/SkeletalSystem3.jpg

 

               ระบบโครงกระดูก (Skeletal system) ทำหน้าที่ช่วยพยุงร่างกายให้เป็นรูปร่างทรวดทรงอยู่ได้ และช่วยป้องกันอันตรายอวัยวะภายในต่างๆ อวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระดูก กระดูกอ่อน ข้อต่อ และเอ็น โรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงกระดูก มีดังต่อไปนี้

- โรคข้ออักเสบรูมะตอยด์ (Rheumatoid Arthritis)

- โรคปวดหลัง (Back pain)

- โรคเก๊าท์ (Gout)

- โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)

- โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis)

- โรคไขข้อกระดูก (Gout)

- โรค achondroplasia

- เอ็ดวาร์ดส ซินโดรม (Edward’s syndrome)

- โรคงวงช้าง (Frontoethmoidal Encephalomeningocele)

- โรคกระดูกพรุน (Osteporosis)

- โรคกระดูกสันหลังคด (scoliosis)

- ฟันผุ (dental caries)

- โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis)

- โรคกระดูกสันหลังหด (Spinal Muscular Atrophy : SMA)

 

- - กลับสู่หน้าหลัก - -