วันครอบครัว 14 พย 2553 

สวัสดีเพื่อนๆเครือข่ายผู้ปกครอง ม6 ทุกท่านงานวันครอบครัวปีนี้ 14 พย 2553 ขอให้พวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจมาช่วยกันสร้างงาน

 

ในวันนี้ให้สำเร็จและยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาอีกครั้งเพื่อให้เป็นเกียรติประวัติแก่ตัวเองและโรงเรียนที่เรารักของพวกเราทุกๆคน เรา

ทุกคนเชื่อว่าพวกเราทำได้