บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา


ลีลาภาษาที่หลากหลาย
 สุเทษณ์ รักจริงมิจริงฤก็ไฉน  อรไทบ่แจ้งการ?
 มัทนา รักจริงมิจริงก็สุระชาญ  ชยะโปรดสถานใด?
 สุเทษณ์ พี่รักและหวังวธุจะรัก  และบทอดทิ้งไป
 มัทนา พระรักสมัครณพระหทัย  ฤจะทอดจะทิ้งเสีย?
 สุเทษณ์ ความรักละเหี่ยอุระระทด  เพราะมิอาจจะคลอเคลีย
 มัทนา ความรักระทดอุระละเหี่ย  ฤจะหายเพราะเคลียคลอ
 สุเทษณ์ โอ้โอ๋กระไรนะมะมะนา  บมิตอบพะจีพอ?
 มัทนา โอ้โอ๋กระไรอะมระง้อ  มะทะนามิพอดี
   ไม้เรียกผะกากุพฺ-  ชะกะสีอรุณแสง
  ปานแก้มแฉล้มแดง  ดรุณีณยามอาย
   ดอกใหญ่และเกสร สุวคนธะมากมาย
  อยู่ทนบวางวาย   มธุรสขจรไกล
   อีกทั้งสะพรั่งหนาม ดุจะเข็มประดับไว้
  ผึ้งเขียวสิบินไขว่   บ่มิใคร่จะห่างเหิน
   อันกุพฺชะกาหอม  บริโภคอร่อยเพลิน
  รสหวานสิหวานเชิญ  นรลิ้มเพราะเลิศรส
   กินแล้วระงับตรี  พิธะโทษะหายหมด
  คือลมและดีลด   ทุษะเสมหะเสื่อมสรรพ์
   อีกทั้งเจริญกา-  มะคุณาภิรมย์นันท์
  เย็นในอุราพลัน   และระงับพยาธี