บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธาความหมายของสีดอกกุหลาบ

 สีแดง สื่อความหมายถึง ความรักและความปราถนา เป็นดอกไม้ของกามเทพ คิวปิด และอีรอส เป็นสิ่งนำโชคนำความรักมาให้แก่หญิงหรือชายที่ได้รับ สีชมพู สื่อความหมายถึง ความรักที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์ สีขาว สื่อความหมายถึง ความมีเสน่ห์ ความบริสุทธิ์ มิตรภาพ และความสงบเงียบ และนำโชคมาให้แก่หญิงหรือชายเช่นเดียวกับกุหลาบแดง สีเหลือง สื่อความหมายถึง เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอนะ สีขาวและแดง สื่อความหมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กุหลาบตูม สื่อความหมายถึง ความงามและความเยาว์วัย
๏ ว่ายเวียนวัฏฏะว้าง  วิตกไหว
เวิ้ง ทุกข์ทอดยาวไกล  ใหญ่กว้าง
วรรณ กรรมกล่อมกลีสมัย สมานสุข เสมอแฮ
ศิลป์ ปลอบคราเปลี่ยวคว้าง ปลุกปลื้มประโลมขวัญ
๏ เบิกบรรณสรรสืบไว้  วรรณศิลป์
หวังทั่วหล้ายลยิน  เสพย์ซึ้ง
แว่วแจ้ววจีจินต์   ใจวาบ หวามแล
ลืมเครียดคลายขุ่นขึ้ง  ขบเคี้ยวคำหวาน ฃะ๛