กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2554


รูปภาพของ webmaster

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2554

 • พุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
  • O-NET  ม.3 (8.30 – 12.30 น.)
 • พฤหัสที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
  • พิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
 • ศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
  • วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2553 ม. 6
  • นิทรรศการโครงงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ
 • จันทร์ที่ 7 ศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
  • สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
  • กิจกรรมวัน  Thinking  Day
 • เสาร์ที่ 12 - พุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
  • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1  MEP วิทย์ คณิต
 • อาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
  • ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติรับนักเรียน ม. 1 และเยี่ยมชมโรงเรียน
 • จันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
  • แจกเอกสารรับรอง (ปพ.7)  นักเรียนชั้น ม. 3
 • พฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
  • วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2553 ม. 1-5
 • เสาร์ที่ 1- - อาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554
  • โรงเรียนเป็นศูนย์สอบ  O-NET ม.6
 • จันทร์ที่ 21 - ศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  • สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
 • พุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
  • ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2553 ของนักเรียน ม.6
 • พฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบไม่ผ่านในรายวิชาต่างๆภาคเรียนที่ 2/2553 ของนักเรียนระดับชั้น ม.6
 • ศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  • นักเรียนระดับชั้น ม.6 พบครูประจำวิชาเพื่อแก้ตัว ครั้งที่ 1
 • เสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
  • สอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1  MEP วิทย์ คณิต
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบแก้ตัวไม่ผ่านครั้งที่ 1 ของนักเรียน ม.6
 • เสาร์ที่ 26 - อาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
  • กิจกรรมศรีสุริโยทัยผูกพันสานสัมพันธ์ครอบครัว ณ สามสรเรือใบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • จันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
  • ติว LAS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5