รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาเอกคณิต-สังคม-ดนตรี-บรรณารักษ์ และอื่นๆอีกหลายตำแหน่ง


รูปภาพของ webmaster

รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาเอกคณิต-สังคม-ดนตรี-บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆอีกหลายตำแหน่ง

     ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยมีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่งดังนี้