การเข้าค่ายปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2554


รูปภาพของ webmaster

การเข้าค่ายปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2554

 • การรแต่งกาย ชุดนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • เตรียมปากกามาด้วย
 • จดข้อมูลใส่กระดาษมาส่งดังนี้
  • เบอร์มือถือของผู้ปกครอง
  • เบอร์มือถือของนักเรียน(ถ้ามี)
  • โรคประจำตัว
  • อาหารที่แพ้
 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 มาถึงโรงเรียนเวลา 06.30 น.