วันไหว้ครู 16 มิ.ย.54


รูปภาพของ webmaster

เชิญศิษย์เก่าทุกคน ร่วมไหว้ครู ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554