ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554" เรื่องราวที่แสดงออกทางด้าน "จิตอาสา" ของนักเรียน


รูปภาพของ webmaster

ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554"
เรื่องราวที่แสดงออกทางด้าน "จิตอาสา" ของนักเรียน

ม.6/1

ม.6/2

ม.6/3

ม.6/4

ม.6/5

ม.6/6

ม.6/7

ม.6/8