มุมที่ชอบ มุมที่ใช่ชอบห้องประจำชั้นของตนเองมากที่สุด ห้อง 652 เพราะห้องของฉันและตรงที่ฉันนั่งริมประตู มีลมผ่านอยู่เสมอ อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การนอน ...