มุมที่ชอบอยู่มา 6 ปี แล้ว มุมที่ชอบในโรงเรียนก็คือห้องสมุด ห้องสมุดเป็นที่ที่ผ่อนคลาย เวลาพักเที่ยงหรือไม่มีคาบเรียนแล้ว ก็จะไปนั่งอ่านหนังสือ หรือนั่งคุยกับเพื่อน หรือบางทีก็จะเข้าไปหาข้อมูลในห้องสมุดจากหนังสือหรือไม่ก็หาข้อมูลในคอม จึงเป็นห้องที่รู้สึกประทับใจที่สุดตั้งแต่อยู่มา แต่ตอนนี้ ห้องสมุดได้มีการปิดปรับปรุงอยู่ ทำให้เข้าไปใช้งานไม่ได้ แต่ก็เป็นการพัฒนาห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อครูในโรงเรียนและน้องๆ รุ่นหลังๆ :)