ห้้องเรียนที่น่าอยู่ตั้งแต่เข้ามาเรียนอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย มีความสวยงามน่าอยู่ในทุกๆที่ที่รุ่นพี่พาไปดู สถานที่ที่ชอบก็คือห้องเรียน เป็นห้องที่รวมสมาชิคทุกๆคนมาอยู่ด้วยกัน มีความอบอุ่น แสดงถึงความรักความสามัคคีกันภายในห้อง เพราะห้องเรียนนั้นเป็นทั้ง ที่ผ่อนคลายตอนเลิกเรียน ที่นอน และทำสิ่งต่างๆ ห้องเรียนจจึงเป็นห้องที่อบอุ่น