ชมพูพันธุ์ทิพย์


รูปภาพของ sss29339-1

ในโรงเรียนถึงพื้นที่จะน้อย แต่ก็มีการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ความร่มรื่นแก่โรงเรียน โดยเฉพาะต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เมื่อถึงเวลาออกดอก ดอกจะสวยมากกกกกกก เป็นสีชมพู