วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยครบรอบ 92 ปี


รูปภาพของ webmaster

          ด้วยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการในการน้อมเกล้าฯอัญเชิญพระนามสมเด็จพระสุริโยทัย ให้เป็นชื่อโรงเรียนโดยเปลี่ยนจากชื่อเดิมคือ โรงเรียนสตรีบ้านทวาย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2482 ซึ่งได้ถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสที่วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งและครบรอบ 91 ปี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวง ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  พระมหาวีรกษัตรีย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องชาติไทย เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย องค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและชุมชนได้ถวายความกตัญญู ปลูกจิตสำนึก ในความกล้าหาญ เสียสละ สมานสามัคคี

 กำหนดการพิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
วันศุกร์ที่  14  พฤศจิกายน  2557

 • เวลา 07.00 น. ฝ่ายบริหารสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 10 รูป
 • เวลา 07.30 น. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณที่กำหนด คณะครูและผู้ร่วมงานพร้อม ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  


พิธีสงฆ์

 • เวลา 08.00 น. 
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการ) พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
  • ฝ่ายบริหารและผู้แทนองค์กรถวายสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม 

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย

 • เวลา 07.00 น.
  • ฝ่ายบริหารและผู้แทนองค์กรยืนพร้อมกันภายในบริเวณราชวัตร ด้านหน้าพระราชานุสาวรีย์
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย ถวายพานพุ่มเงิน-ทอง กราบถวายบังคม แล้วยืนขึ้น
  • ผู้ร่วมพิธีทุกคนถวายคำนับพร้อมกัน
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระสุริโยทัย
  • ผู้แทนนักเรียนถวายอาศิรวาท
  • ผู้ร่วมพิธีทุกคนถวายคำนับพร้อมกัน
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จุดธูปเทียนที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง
  • พราหมณ์บวงสรวง และอ่านโองการสลับการประโคมสังข์ บัณเฑาะว์ ฆ้อง 
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง
  • พราหมณ์หลั่งน้ำเจิมที่แท่นพระราชานุสาวรีย์
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สรงน้ำสุหร่าย โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่แท่นพระราชานุสาวรีย์  ถวายพวงมาลัยที่พระราชานุสาวรีย์ และพระแสงของ้าว 
  • นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัยและนายกศรีสุริโยทัยสมาคมถวายพวงมาลัยวางที่พุ่มไฟ 
  • ประธานชมรมครูอาวุโสถวายพวงมาลัยวางบนพาน
  • ประธานเครือข่ายผู้ปกครองถวายพวงมาลัยวางบนพาน
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ถวายพวงมาลัยวางที่พาน
  • ผู้แทนนักเรียนระดับละ 1 คน ถวายพวงมาลัย วางบนพาน
  • พราหมณ์หลั่งน้ำเจิมประธาน ฝ่ายบริหาร ผู้แทนองค์กร และผู้ร่วมพิธี

เรียนเชิญคุณครูและบุคลากร ร่วมพิธี  ในเวลา 07.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน 

ดูพิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์  วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยครบรอบ 91 ปี เมื่อปี 2556 คลิกที่นี่