แหล่งเรียนรู้ในอาเซียน 2557


รูปภาพของ poonsak
ให้นักเรียนเข้าไปโหวตหาผลงานที่นักเรียนคิดว่าสุดยอดประจำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แหล่งเรียนรู้อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2557
หมดเวลาโหวต 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 23:59 น.


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 เฉพาะนักเรียนชั้นม.6/1 ให้เข้าไปโหวตผลงานของเพื่อนได้ที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
เฉพาะนักเรียนชั้นม.6/2 ให้เข้าไปโหวตผลงานของเพื่อน ได้ที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เฉพาะนักเรียนชั้นม.6/3 ให้เข้าไปโหวตผลงานของเพื่อนได้ที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
เฉพาะนักเรียนชั้นม.6/4 ให้เข้าไปโหวตผลงานของเพื่อนได้ที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เฉพาะนักเรียนชั้นม.6/5 ให้เข้าไปโหวตผลงานของเพื่อนได้ที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
เฉพาะนักเรียนชั้นม.6/6 ให้เข้าไปโหวตผลงานของเพื่อนได้ที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
เฉพาะนักเรียนชั้นม.6/7 ให้เข้าไปโหวตผลงานของเพื่อนได้ที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
เฉพาะนักเรียนชั้นม.6/8 ให้เข้าไปโหวตผลงานของเพื่อนได้ที่นี่