แจ้งความจำนงแล้ว มีข้อผิดพลาด หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ หรือยังไม่ได้พิมพ์ใบแจ้งความจำนง จะทำอย่างไร


รูปภาพของ webmaster
แจ้งความจำนงแล้ว มีข้อผิดพลาด
หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ
หรือยังไม่ได้พิมพ์ใบแจ้งความจำนง
จะทำอย่างไร
  • ให้เข้าไปที่ www.bangkok2.org ด้วยบราวเซอร์ IE จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 1
  • จากรูปที่ 1 ให้คลิกที่ แก้ไขประวัติ/พิมพ์ใบแจ้งความจำนง ตามลูกศรชี้ จะได้ตามรูปที่ 2
รูปที่ 1
รูปที่ 2 
  •  จากรูปที่ 2 ให้กรอกเลขบัตรประชาชน แล้วคลิกค้นหาข้อมูล จะได้ภาพที่ 3 ขึ้นมา
รูปที่ 3
  • จากรูปที่ 3 หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งความจำนง ให้คลิกที่ปุ่ม  พิมพ์ใบแจ้งความจำนง (ที่ลูกศรชี้หมายเลข 2)ได้เลย
  • จากรูปที่ 3 หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ส่วนใดให้คลิกที่ปุ่ม Edit ของส่วนนั้น เช่น ต้องการแก้ไขส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนตัว ก็ให้คลิกปุ่ม Edit ตรงส่วนข้อมูลส่วนตัว (ตามรูปลูกศรชี้หมายเลข 1) จะได้ดังรูปที่ 4
รูปที่ 4 
  • จากรูปที่ 4 เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล