Best Practices


รูปภาพของ webmaster
 
คุยเรื่อง  “Best Practices”
ภาษาเป็นสิ่งที่ “ดิ้นได้” มีความหมายที่ “แปรเปลี่ยน” ไปตามยุคสมัยหรือบริบทที่ใช้ ตัวอย่างเช่น คำว่า “ติดใจ” ถ้าเป็นสมัยก่อนผมก็จะนึกถึงอาการพึงพอใจ ติดอกติดใจ อยากจะทำซ้ำใหม่ อะไรทำนองนั้น แต่พอมาถึงปัจจุบัน คำว่า “ติดใจ” อาจให้ความหมายไปในทำนองที่ว่า เกิดความเคลือบแคลงสงสัย ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไป ต้องเคลียร์ให้ได้ก่อน เป็นต้น . . .
คำว่า “Best Practices” ที่หยิบยกมาในวันนี้ก็เช่นกัน แต่ก่อนตอนที่ผมทำงานด้านคุณภาพ (เมื่อ 20 ปีก่อน) เวลาใช้คำว่า “Best Practices” จะหมายถึง วิธีการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการทำงาน “ที่ดีที่สุด”  คือ ประหยัด ปลอดภัย หรือให้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในการบริหารระบบคุณภาพ เรามักจะนำเอา Best Practices เหล่านี้มาถ่ายทอดไว้ให้เห็นชัดเจนคือทำให้เป็น “Explicit” Knowledge (ความรู้ชัดแจ้ง) ผ่านคู่มือการทำงาน Procedures หรือ Work Instructions . .
มาถึงปัจจุบัน คำว่า Best Practices ก็ยังคงใช้กันเป็นที่แพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของ KM ที่มีการพูดเรื่องการแชร์ Best Practices กันเป็นประจำ . . แต่คำๆ นี้มีความหมายที่เปลี่ยนไปแล้ว การแชร์ Best Practices ในวันนี้ หมายถึงการแชร์ความรู้ที่เป็น “Tacit” Knowledge คือเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับบริบท ไม่สามารถแยกตัวความรู้ออกจากสถานการณ์นั้นๆ ได้ หลายครั้งที่เราพูดเรื่องเดียวกัน แต่ Best Practice ของท่าน กับ Best Practice ของผมอาจจะไม่เหมือนกัน เพราะสถานการณ์ที่ท่านเจอกับที่ผมเจอนั้นแตกต่างกันไป เรียกได้ว่าเป็น Best Practice ณ ขณะนั้น ซึ่งเป็นคนละ Case กัน . . .
สรุปว่าหากท่านใช้ Best Practices ในความหมายที่เป็น “Tacit Knowledge” ก็แสดงว่า ไม่ได้มีวิธีการ “ที่ดีที่สุด” เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ไม่มีวิธีการที่เป็น “The Best” หรือ “คำตอบสุดท้าย” อย่างที่หลายท่านเข้าใจ แต่เป็นการใช้คำว่า “Best” ในเชิงที่ว่า “Best” สำหรับเหตุการณ์หรือกรณีนั้นๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันหากท่านเป็นผู้ฟังท่านจะต้องฟังให้ได้ทั้งหมด ไม่ใช่ฟังแบบจับจดหรือฟังแบบสรุปความ หากแต่ต้องเป็นการฟังแบบ "Deep Listening" จึงจะเข้าใจ "Storytelling" ที่กำลังฟังอยู่นี้ เพราะนี่คือ Tacit Knowledge ที่ได้จากการแชร์ Best Practices ครับ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย beyondKM
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/366868